Följ Norditek

Leverans av stjärnsikt till jordtillverkning

Nyhet   •   Apr 25, 2016 09:27 CEST

Leverans av stjärnsikt till jordtillverkning

En 3-fraktions stjärnsikt som bearbetar materialet på ett helt överlägset sätt för att producera ett högkvalitativt material. Maskinen är på hjul eller med larvunderrede. Stjärnsikten är relativt okänslig för våta material då siktmetoden luftar och luckrar materialet vid körning. Dieselhydraulisk eller elektrisk drift. Steglöst variabel hastighet på matarband. Kundanpassade siktdäck med fraktioner från minsta 0–6 mm och största < 150 mm.

Den här kunden kommer att använda sikten för lerjordar och torvjordar. Med stjärnsikten får du med torven i jorden utan att använda fräs.