Följ Norditek

Taggar

Avfall

Grus och berg

TANA

Norditek

Norditeks koncept för problemlösning.

Nyheter   •   Aug 27, 2018 09:00 CEST

​Norditeks personal utvecklar ständigt nya koncept och produkter för att ytterligare förädla kundernas material och effektivisera produktionen. Alla produkter från skall passa ihop med varandra, det blir som ett stor lego där bitarna kan placeras på olika sätt och det går att lösa ett problem med en maskin och många problem med flera maskiner.

Nytt koncept - En maskin, två olika användningsområden

Nytt koncept - En maskin, två olika användningsområden

Nyheter   •   Maj 31, 2018 09:03 CEST

Den populära grovsorteraren TerexFinlay 883+ används traditionellt till sortering av grus och berg. Norditek har lanserat ett nytt koncept där maskinen enkelt kan göras om till Spaleck-sikt för sortering av avfall. Samma nytta, till en lägre investering.

Norditek blickar österut

Norditek blickar österut

Nyheter   •   Mar 14, 2018 09:00 CET

Finska maskintillverkaren TANA anordnade en demodag i Tammerfors i slutet av januari. Där fick besökare se TANAs mankinutbud i produktion. Genom återförsäljarskapet i Sverige gavs Norditek möjligheten att på denna demodag visa upp sin egenproducerade vindsikt VS1220 för den finska marknaden.

Leveranser av 5 st Norditek vindsiktar och 2 st sorteringsverk till en enskild arbetsplats  i Sverige
 Norditek levererar 3 st Terex Finlay 694+

Norditek levererar 3 st Terex Finlay 694+

Nyheter   •   Nov 28, 2016 11:13 CET

​Det är full aktivitet hos Norditek och under hösten har vi levererat 3 st Terex Finlay 694+ til 2 st olika kunder i Sverige.

Norditeks kvalitetshöjande koncept för sortering av Biobränsle

Norditeks kvalitetshöjande koncept för sortering av Biobränsle

Nyheter   •   Maj 29, 2015 14:00 CEST

Med hjälp av stjärnsikt från Backers och vindsikt från Norditek kan kvaliteten på städbark och gamla barkdeponier höjas väsentligt. Samma koncept används också framgångsrikt för att höja kvaliteten på returträ genom att minska finmaterial och ta bort föroreningar med annan densitet.

Sänk produktionskostnaden med sorteringskoncept för Landfill Mining

Sänk produktionskostnaden med sorteringskoncept för Landfill Mining

Nyheter   •   Maj 28, 2015 14:00 CEST

Den stora fördelen med att sortera enligt detta koncept är att produktionskostnaden går ner, samtidigt som kvaliteten på slutprodukten höjs. Framför allt är det metallen som blir mycket renare, och kan säljas till högre pris. Kostnaden/ton minskar också kraftigt i och med att materialet inte längre behöver krossas.